950 volontäruppdrag
Camilla Mourad

Prova dig fram till din grej!

Tack vara uppdraget hos Brottsofferjouren så blev Camilla inspirerad till att börja läsa kriminologi som valbar kurs. Hon hade först tänkt göra en praktiktermin men ville fördjupa sig i detta ämne. "Och det har jag mitt volontäruppdrag att tacka för".

Först var Camilla Mourad volontär på UNHCRs kontor där hon hjälpte till med administration, mest dataprogrammering på givarservice. Sen engagerade hon sig även som stödperson på Brottsofferjouren. Det började med att Camilla fick gå en introduktionsutbildning på 6 veckor.

- Introduktionskursen gav jättemycket då jag blev delaktig på ett annat sätt och fick en större kunskapsbas.

Givit arbetslivserfarenhet

- Jag är student inom Mänskliga Rättigheter och för mig är det jättebra att dels få ge något tillbaka till andra och att få praktisk erfarenhet inom ett område som jag är intresserad av. Jag vill jobba med MR frågor och det kan vara svårt att få jobb. Genom mitt uppdrag fick jag lära mig hur det ser ut och funkar rent praktisk i arbetslivet men en stor del att jag ville engagera mig är också det att få ge tillbaka och göra något för andra.

I sitt uppdrag så ringer Camilla upp brottsoffer och hör om de behöver hjälp och rådgivning. Hon ger information om vilka rättigheter de har och kan ibland vara med under rättegångar som stödperson.

Inspirerad till vidare studier

- Tack vara uppdraget hos Brottofferjouren så blev jag inspirerade till att börja läsa kriminologi som valbar kurs. Jag hade först tänkt göra en praktiktermin men ville fördjupa mig i detta ämne, och det har jag mitt volontäruppdrag att tacka för.  

Att få ge tillbaka

Det‌ bästa med att engagera sig är att det ger något tillbaka, säger Camilla. Men även att det finns olika sätt att engagera sig.

- I mitt fall känner jag att jag får hjälpa till. Det här är ett bra sätt att kanalisera sin energi, man lär sig men får också göra något för andra. Inget som rör pengar eller framgång, utan man får ge tillbaka och göra något kul och får praktisk erfarenhet.

Camillas tips 

- Om du funderar på att engagera dig så tycker jag att du ska prova sig fram, i början visste jag inte om det var min grej, vad jag tyckte var kul och så. Men så testade jag ett volontäruppdrag och insåg då vad som kanske passade mig. Så det kan vara värt att utforska olika uppdrag för att testa sig fram och det man tycker är kul. 

 

Sök uppdrag inom internationella frågor i Sverige.